Velkommen til Næringslivsutvalget

Næringslivsutvalget ved NTNU i Ålesund er bindeleddet mellom studentene og næringslivet. Vi jobber målrettet for at våre medstudenter skal bli kjent med næringslivet innen de avslutter sine studier her ved universitetet. For hvert skoleår er det studenter fra forskjellige institutter og årskull ved universitetet, som er representert i utvalget.