Velkommen til Næringslivsutvalget

NLU er bindeleddet mellom studentene og næringslivet. Vi jobber målrettet for at våre medstudenter skal bli kjent med næringslivet innen de avslutter sine studier ved NTNU i Ålesund. For hvert skoleår er det studenter fra forskjellige institutter og årskull ved universitetet, som er representert i utvalget.